ZARADZENIE TRUDNOŚCIOM

Za jej pomocą próbowano zaradzić uciążliwym, a wy­stępującym w skali masowej trudnościom związanym z podającym tokiem nauczania, dla którego charakterystyczny jest niekorzystny stały podział ról: nauczyciela jako nadawcy informacji i ucznia jako odbiorcy. Podstawowymi mankamentami takiego podziału są mała aktywność poznawcza uczniów oraz ogólnie niskie rezultaty naucza­nia. W wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniów powstają liczne i rozległe, a jednocześnie nie identyfikowane ściśle luki. Nie są one wykrywane w momencie powstawania, a doprowadzają nierzadko do tego, że — mimo wysiłków — uczeń przestaje czynić postępy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!