ZASTOSOWANIE METOD

Metody te mogą być stosowane przez klinicystów i lekarzy wielu specjalności, a pod odpowiednim nadzorem, także przez rodziców, nauczycieli i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.W przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego terapia behawioralna nie wywołuje skutków ubocznych; w przeciwieństwie do terapii opartych na rozmo­wie nie wymaga zaawansowanych zdolności werbalnych; w odróżnieniu od tera­pii grupowych i środowiskowych nie wymaga zaangażowania innych osób ani kontrolowania szerokiego spektrum czynników środowiskowych. Nie stawiając diagnoz i nie piętnując, terapia behawioralna pozwala uniknąć tworzenia nega­tywnego obrazu własnej osoby usprawiedliwiającego złe funkcjonowanie, szcze­gólnie u nastolatków o głębokich zaburzeniach dążących do zneutralizowania skutków interwencji terapeutycznej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!