ZBIERANE INFORMACJE

Na wstępie zbierane są informacje na temat ogólnego funkcjonowania dziecka w domu i w szkole. Szczegółowo badany jest charakter odmowy w celu ustalenia zakresu trudności dziecka. Następnie są analizowane specyficzne ele­menty otoczenia dziecka, które wywołują strach oraz sposób, w jaki reagują na nie inni ludzie. Na tym wczesnym etapie terapeuta może stwierdzić, czy odmo­wa chodzenia do szkoły nie jest jedynie objawem innego, poważniejszego pro­blemu np. prawdziwej choroby, głębokiej depresji, agorafobii, skomplikowa­nych trudności w nauce lub ogólnej skłonności do zachowań buntowniczych i wyzywających.Wielu terapeutów zaleca stosowanie narzędzi samoopisu, które pozwalają określić sposób spostrzegania przez dziecko jego własnych uczuć i emocji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!