ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ

Ze względu na możliwość występowania różnic w podejściu specjalistów do problemu odmowy chodzenia do szkoły, sprawą za­sadniczej wagi jest nawiązanie współpracy w celu uniknięcia sprzecznych porad. Jak zauważa Blagg (1987), jej brak może spowodować, że zaniepokojony rodzic poczuje się jeszcze bardziej zagubiony i niepewny. Ponadto, jeśli rodzic jest nie­chętny instytucjom wsparcia, podobna sytuacja dostarcza mu powodów do igno­rowania ich zaleceń. Blagg sugeruje, że ze względu na doświadczenie kliniczne i znajomość systemu oświaty, osobami odpowiednimi do koordynacji działań różnych instytucji są psychologowie wychowawczy, choć szeroki zakres ich obo­wiązków (np. częste diagnozowanie dzieci wymagających specjalnych form edu­kacji) oraz duża liczba szkól, które mają pod swoją opieką, często ograniczają możliwość elastycznego reagowania w konkretnych przypadkach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!