ZEWNĄTRZ JEDNOSTKI

Zewnątrz jednostki, gdy nie jest ona skoncentrowana na sobie, zainteresowanie może budzić inny człowiek, to, co jest jego wytworem, pozaludzka natura. Powiedzmy od razu: oddziaływaniom wychowaw­czym sprzyja nastawienie na innych ludzi. Oczywiście nie znaczy to, by było pożądane tego rodzaju ograniczenie zainteresowań. Przydatna okazuje się ich wszechstronność. Jeśli jednak występuje wyraźna domi­nanta, to jest pożądane, aby było nią zainteresowanie innymi ludźmi. Czynnikiem ważącym na pedagogicznych oddziaływaniach nie jest jednak sam tego rodzaju wybór obiektu zainteresowania. Człowiekiem można interesować się różnorako: może to być zainteresowanie czysto poznawcze, a może chodzić nam o coś zupełnie innego. Bywa tak, że chcemy kontaktów, by coś zyskać, bywa tak, że chcemy kontaktów, by coś dać.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!