ZŁOŻONA NATURA PROBLEMU

Z uwagi na złożoną naturę problemu odmowy chodzenia do szkoły, opraco­wanie właściwego planu interwencji wymaga dokonania szczegółowej diagnozy każdego przypadku. Ważne jest, aby funkcjonowanie afektywne, poznawcze i behawioralne dziecka rozpatrywać zarówno ogólnie, jak i w odniesieniu do samego problemu odmowy chodzenia do szkoły. Większość terapeutów wyko­rzystuje cały szereg procedur diagnostycznych, począwszy od wywiadu z dziec­kiem (indywidualnego oraz w otoczeniu rodziny), poprzez wykorzystanie kwe­stionariuszy samoopisu, oceny dziecka przez ważne osoby (np. rodziców, nauczycieli), samoobserwację dziecka (np. prowadzenie pamiętnika i notowa­nie w nim własnych uczuć i zachowań), po bezpośrednią obserwację zachowa­nia dziecka w domu i w środowisku szkolnym oraz ocenę dynamiki rodziny.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!