ZNACZENIE AKTYWIZOWANIA POZNAWCZEGO UCZNIÓW

Nauczanie aktywizujące ucznia wpływa korzystnie na zakres przy­swajanej wiedzy, trwałość jej pamięciowego przechowywania oraz operatywność. Ta ostatnia cecha wyraża się w tym, że wiedza może być — stosownie do potrzeb i okoliczności — różnorako wykorzys­tywana, podczas gdy w przypadku nauczania podającego funkcjonuje przede wszystkim w postaci reprodukowania przyswojonych treści w sytuacjach szkolnych. Uczniowie skłaniani do aktywności poznaw­czej częściej kierują się w swym działaniu motywami poznawczymi  i częściej osiągają poziom aktywności twórczej, podczas gdy nauczanie podające nie wzbudza zwykle tego rodzaju motywacji (pamiętamy, że jest ona w uczeniu się szczególnie pożąda­na), częściej prowadzi do zachowań nawykowych i stereotypowych , nawet w zmienionej sytuacji, gdy jest niezbędna modyfikacja działania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!