ZNACZENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU ZASAD

Kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę na znaczenie konsekwencji w od­działywaniach pedagogicznych. Sygnalizowaliśmy również, że chodzi nie tylko o ujednolicone postępowanie każdej oddziałującej osoby, ale również o przestrzeganie tych samych zasad w oddziaływaniach różnych osób. Niedomagania w tym zakresie z reguły prowadzą do trudności, niekiedy następstwem ich są wyraźne zaburzenia rozwoju. Dotyczą one przede wszystkim sfery osobowości.Trudności miewają różnorakie postaci. Niekiedy polegają na tym, że u zdezorientowanej brakiem konsekwencji jednostki nie wytwarzają się niemal żadne trwałe formy zachowań, które można by uznać za przejaw funkcjonowania zasad regulujących stosunki społeczne. Nie­rzadko utrwalają się jakieś zachowania niepożądane, przeważnie w wyniku takich lub innych przypadkowych okoliczności.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!