ZNACZENIE WZMOCNIEŃ SPOŁECZNYCH

Mówiąc o nagrodach i karach, zwracaliśmy uwagę na duże znaczenie wzmocnień społecznych. Dodajmy, że są one łatwe do stosowania, a mimo roli, jaką mogą spełniać, nie wykorzystuje się ich dostatecznie w nauczaniu i wychowaniu. Dużą wrażliwość na wzmoc­nienia społeczne wykazują już dzieci w wieku przedszkolnym i wzmoc­nienia te z pewnością mogłyby być stosowane w szerszym zakresie, niż to dzieje się u nas obecnie. Aby jednak wzmocnienia te funkcjonowały skutecznie, jest niezbędna konsekwencja w operowaniu nimi wedle ujednoliconych norm, akceptowanych powszechnie. Na potrzebę konsekwencji zwracaliśmy uwagę również w odniesieniu do stosowa­nia nagród i kar. W przypadku wzmocnień społecznych konsekwencja jest jeszcze ważniejsza, a jej brak może powodować, że przestają one mieć jakiekolwiek znaczenie pozytywne.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!