ZNANE METODY

Metody te są znane pod nazwą krótkoterminowej psychoterapii dynamicz­nej (Davanloo, 1980) lub psychoterapii krótkotrwałej (Malan, 1963) i opierają się na podobnych założeniach, jak terapie długoterminowe, z tym, że kładą większy nacisk na rozwiązanie konkretnych trudności. Większość form krótko­terminowej terapii dynamicznej polega na znalezieniu kwestii, wokół której ogniskują się problemy. Podobnie jak w terapii długoterminowej, sporą wagę przywiązuje się do tego, by klient zdał sobie sprawę ze swoich nieświadomych fantazji, jednak wysiłki koncentruje się przede wszystkim na dopomożeniu klientowi w przepracowaniu zaburzonych wzorców relacji z innymi ludźmi. Osiąga się to poprzez zbudowanie relacji między terapeutą a pacjentem w pro­cesie zwanym korekcyjnym doświadczeniem emocjonalnym (Alexander i French, 1946). W tego typu podejściach duże znaczenie przypisuje się mecha­nizmowi przeniesienia, ze względu na konieczność szybkiego nawiązania dobrej relacji terapeutycznej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!