ZNIEKSZTAŁCONY OBRAZ

Problemy Anny są łatwe do zidentyfikowania, jednak u wielu młodych ludzi cierpiących na anoreksję niechęć do jedzenia jest tylko zewnętrzną manifesta­cją głębszych trudności.Ten opis ilustruje, jak ważne jest rozpoznanie kluczowych elementów po­zwalających na postawienie diagnozy o anoreksji. Pragnienie bycia szczupłym,chęć odchudzania, wrażenie posiadania nadwagi same w sobie nie świadczą.Taką diagnozę można postawić tylko w przypadku, kiedy młoda osoba panicznie boi się nadwagi, i wierzy niewzruszenie, że jest za gruba, nawet jeśli w rzeczywistości jest bardzo chuda. Zniekształcony obraz własnego ciała jest decydującym elementem przy diagnozowaniu anoreksji; jeśli go brak, nale­ży rozważyć wszystkie inne możliwe przyczyny problemu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!