ZORGANIZOWANE TREŚCI

Chodzi o to, by treści były organizowane nie tylko w obrębie poszczególnych materiałów i przed­miotów nauczania, ale by wszystkie razem tworzyły jednolitą spójną całość. Dlatego właśnie mówimy o podmiotowej reprezentacji świata (a nie poszczególnych jego wycinków, o których informują nas różne naukowe dyscypliny), o jednolitym systemie wiedzy. W systemie tym określone miejsce zajmuje to, co uczeń przyswaja w ramach po­szczególnych przedmiotów. W systemie tym jest miejsce nie tylko dla stwierdzeń całkowicie pewnych, ale i dla tych, które wydają się jedynie prawdopodobne, jest miejsce dla hipotez. W systemie tym z reguły istnieją również luki — dostrzegane przez podmiot puste obszary, których obecność — wbrew pozorom — ma kolosalne znaczenie w uczeniu się i nauczaniu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!