ZWIĄZEK TERAPEUTYCZNY

Jeżeli związek terapeutyczny daje młodej osobie poczucie bezpieczeństwa i zaufania, może ona zacząć stopniowo analizować trudne problemy i związane z nimi emocje. W miarę postępowania procesu wyrażanie emocji ma coraz gwałtowniejszy charakter, aż wreszcie trudności zaczynają stopniowo ustępo­wać. Trzeba być świadomym tych zmian – skuteczna terapia początkowo powo­duje pogorszenie sytuacji, dopiero później jej poprawę.Ostatni element programu interwencji dotyczy otoczenia społecznego dziec­ka. Jednym z najważniejszych zadań jest oczywiście oddalenie ryzyka dalszych nadużyć, lecz duże znaczenie ma także ustalenie rozkładu zajęć dziecka i umoż­liwienie mu odnoszenia sukcesów. Sporą rolę odgrywają także wszelkie pozytyw­ne związki, które dostarczają dziecku doświadczeń odmiennych od tych, na któ­rych skupia się praca w ramach relacji terapeutycznej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!