ZWIĄZEK Z ZABURZENIAMI WYCHOWANIA

Problemy z zachowaniem są jedną z cech nieodłącznie kojarzonych z nadaktywnością. Stanowią one wzorzec zachowania, w którym pojawiają się przypadki kradzieży, kłamania i wagarowania. Oczywiście istnieje wiele możli­wych przyczyn problemów z zachowaniem, wśród których na plan pierwszy wy­suwają sie utrzymujące si$ trudności rodzinne (Loeber i Stouthamer-Loeber, 1986). Powszechne wspólwystępowanie zaburzeń koncentracji uwagi i proble­mów z zachowaniem zainspirowało wielu badaczy do poszukiwania związku między nimi.Wyniki jednej z najciekawszych prac badawczych w tej dziedzinie wskazują, że obecność objawów nadaktywności, jako składnika trudności z koncentracją uwagi u trzyletniego dziecka, wiąże się z wysokim ryzykiem pojawienia się w przyszłości problemów z zachowaniem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!